ochrana osobních údajů

 

Politika soukromí

 

Cílem této politiky soukromí je předat základní informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů internetového servisu ziaja.com.

Internetový servis ziaja.com (dále: Servis) je veden společností Ziaja Ltd Zakład Produkcji leków sp. z o. o. se sídlem v Gdaňsku, ul. Jesienna 9 (80 – 298 Gdaňsk), zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Gdaňsk-Północ v Gdaňsku, Wydział VII Gospodarczy Polského obchodního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy) pod číslem KRS 0000021573, DIČ (NIP) 584 020 11 86, IČ (REGON) 008102970, základní kapitál ve výši 1.000.000,00 PLN.

Osobní údaje předané ze strany uživatelů Servisu v souvislosti s využíváním Servisu jsou zpracovávány společností Ziaja Ltd Zakład Produkcji leków sp. z o. o. se sídlem v Gdaňsku, ul. Jesienna 9 (80 – 298 Gdaňsk), která je administrátorem předaných osobních údajů ve smyslu:

 1.                   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník EU L. 2016.119.1) (RODO) a

 2.                   zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (jednotný text Sb. z roku 2016, pol. 922 se změnami).

V souvislosti s využíváním Servisu v případě úmyslu přihlášení se k odběru newsletteru je vyžadováno uvedení ze strany uživatele osobních údajů, zejména pak adresy elektronické pošty. Uživatel může vyjádřit souhlas s tím, aby mu byly elektronickou cestou na uživatelem uvedenou adresu elektronické pošty zasílány obchodní informace ve smyslu čl. 10 odst. 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (jednotný text Sb. z roku 2017 pol. 1219 se změnami) od Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o. o. se sídlem v Gdaňsku (adresa: ul. Jesienna 9, 80 – 298 Gdaňsk), za účelem zasílání tzv. newsletteru.

Uvedení osobních údajů je dobrovolné ale nezbytné pro obdržení newsletteru nebo využívání služeb vybraných funkcí Servisu.

Osobní údaje, zejména v podobě adresy elektronické pošty, předané ze strany uživatelů Servisu v procesu přihlášení k odběru obchodních informací, jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb elektronickou cestou, za účely souvisejícími s fungováním Servisu a po poskytnutí samostatného souhlasu uživatele – pro marketingové účely.

Uživatel Servisu má právo přístupu k obsahu svých údajů a také právo na jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na převod údajů, právo vyjádřit nesouhlas, právo odvolat souhlas v libovolném momentě bez vlivu na soulad s právem na zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Kromě toho má uživatel Servisu právo vnášet námitky orgánu dohlížejícímu na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, když uzná, že zpracování osobních údajů týkajících se uživatele porušuje předpisy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník EU L. 2016.119.1) (RODO).

Osobní údaje předané uživatelem Servisu budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 bod a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník EU L. 2016.119.1) (RODO) a dále na základě čl. 23 odst. 1 podbod 1 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (jednotný text Sb. z roku 2016, pol. 922 se změnami).

Osobní údaje uživatele Servisu budou uchovávány do doby odvolání ze strany uživatele souhlasu s tímto zpracováním.

Během návštěvy Servisu systém používaný administrátorem automaticky stahuje: IP adresu, která se zapisuje v denících přihlášení. Tyto údaje jsou shromažďovány výhradně pro potřeby vedení statistik a jsou anonymní. Kromě IP adresy systém stahuje údaje ze souborů cookies.


Soubory cookies jsou menší soubory (zejména textové) zapisované v paměti zařízení uživatele (tj. počítače, smartfonu, tabletu) mj. za účelem umožnění využívání všech funkcí Servisu. Díky těmto souborům je možný rovněž sběr statistických údajů Servisu, což umožňuje jeho rozvoj v budoucnosti. Soubory cookies nemění nastavení zařízení a neznamenají žádné nebezpečí jak pro zařízení, tak i pro nainstalovaný na něm software. Soubory cookies je možné odstranit a zablokovat v souladu s pokyny používaného internetového prohlížeče.

Soubory cookies zapisované systémem administrátora se dělí na:


- Session cookies – pro účely zapisování aktivit uživatele v průběhu využívání Servisu. Nemožnost zapsání session cookies nemá vliv na změnu funkčnosti Servisu, ale může částečně ztížit využití některých jeho prvků. Soubory cookies jsou odstraňovány z příruční paměti prohlížeče po ukončení návštěvy Servisu (po opuštění stránek Servisu nebo po uzavření prohlížeče).


- Statistické – za účelem zapisování informací o první/poslední návštěvě Servisu, době trvání návštěvy, prohlížených podstránkách, zdrojích, ze kterých uživatel došel na stránky Servisu – jsou to mj. soubory Google Inc. (podrobnosti týkající se těchto souborů se nacházejí na stránkách:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)


Blokování těchto souborů nebude mít vliv na fungování Servisu. Doba uchovávání cookies je uvedena na výše uvedeném linku.


Změna konfigurace obsluhy souborů cookies v prohlížečích je popsána na stránkách výrobců software:


• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL&viewlocale=en_US

• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

- Persistent cookies – uchovávané v zařízení po celou dobu stanovenou v parametrech těchto souborů nebo do momentu jejich odstranění ze zařízení.

Soubory cookies nejsou používány pro účely identifikace totožnosti uživatelů.


Administrátor vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil účinnou ochranu zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje předávané z internetových stránek na server operátora byly zabezpečeny šifrovaným spojením SSL. Administrátor při zpracovávání osobních údajů využívá organizační a technické prostředky v souladu s předpisy polské legislativy, které mají za cíl zabránit neoprávněnému zpracování údajů a jejich případné ztrátě, zničení nebo poškození.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

Osobní údaje Klienta mohou být předávány následujícím kategoriím odběratelů: dodavatelům služeb vybavujících Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o. o. technickými a organizačními řešeními, umožňující poskytování služeb v podobě zasílání newsletteru a správu organizace Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o. o. (zejména dodavatelům teleinformatických služeb, kurýrním, poštovním a reklamním firmám) za účelem náležité realizace těchto služeb;

Kontakt s administrátorem je možný:

·               prostřednictvím elektronické pošty, zasláním korespondence na adresu: info@ruzova10.cz,

·               telefonicky na telefonním čísle: 77 44 11 038 nebo

·               prostřednictvím běžné pošty na adrese: Ziaja Ltd ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, Poland.

Uživatelům budou zasílány objednané informace: newsletter, tiskové informace, obchodní informace a odpovědi na dotazy s výhradním souhlasem uživatelů.
Administrátor si vyhrazuje právo zavádět změny do této politiky soukromí. Změny budou zveřejňovány na internetových stránkách Servisu.